پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۱۰ - صفحه ۲۸۱
غنیمت شمارند.
جناب ایشان وکیل اینجانب در اخذ وجوه شرعیه، و صرف در موارد مقرره هستند. اهالی محترم وجوه شرعیه خود را به ایشان بدهند که مورد قبول است. والسلام علی عبادالله الصالحین و رحمة الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی‌