پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۱۷ - صفحه ۳۷۰
خدای تبارک و تعالی شود. و این دلیل بر این است که ما باید هر قدمی که برای پیروزی پیش می‌رویم، هر قدمی که برای ساختن کشورمان پیش می‌رویم، چند قدمی برای ساختن خودمان، برای پیروزی بر نفس خودمان، برای پیروزی برشیطان باطنی خودمان قدم برداریم.
من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که خداوند این ملت را و این جوانهای عزیز ما را و این شهدای ما را و تمام معلولین ما را، همه را غرق رحمت خودش کند، و ما را به هدایت خودش به راه راست هدایت بفرماید.
والسلام علیکم و رحمة الله