پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۱۹ - صفحه ۲۰۰
عنایت کند و اینهای دیگر هم سالم نگه دارد و به پیروزی برسند و ان شاء الله اسرای ما و مفقودین ما هم به وطن خودشان برگردند و ملت ما هم با قدرت و قوّت پیش برود و هیچ از این نوع چیزها باک نداشته باشد. چیزی است که بر ملت - بر ملت بیدار - ثابت شده است که می‌خواهی بیدار باشی، می‌خواهی مستقل باشی، باید جورش را بکشی! می‌خواهی ذلیل باشی؟ برو پیوند کن با امریکا، همه این حرفها تمام می‌شود، جنگ هیچ نمی‌شود؛ پیوند کن با شوروی، باز هم نمی‌شود! اما چی؟ این است که یک ملت عقب مانده توسری خورده ضعیف و تا آخر. اما وقتی بخواهی، یک ملتی بخواهد سر بلند باشد، بخواهد ارزش داشته باشد، این دیگر نباید فکر این باشد که ما حالا این ارزشی که داریم، ببینیم به اندازه این هست که ماستمان گران باشد! یا دوغمان چه باشد! اگر اینطور است، که ما از حالا هم رفتیم. اما می‌بینیم اینجور نیستند، ملت ما الحمدللَّه اینطور نیست. و امیدوارم که قویتر بشوند و شادمان بشوند در این سال جدید و خدای تبارک و تعالی به همه قدرت عنایت کند و سلامت عنایت کند و همه ما را بیدار کند و در استقامت به ما کمک کند، ان شاء الله.
والسلام علیکم و رحمة الله‌