پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۲ - صفحه ۱۲۱
تلگراف
زمان: ۲۵ فروردین ۱۳۴۶ / ۳ محرّم ۱۳۸۷
مکان: نجف
موضوع: استفسار از دستگیری آقای قمی
مخاطب: میلانی، هادی
مشهد - حضرت آیت الله میلانی - دامت برکاته
حادثه آیت الله قمی موجب تأسف است. از سلامت ایشان مستحضرم فرمایید. سلامت و سعادت جنابعالی را خواستار است.
خمینی