پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۳ - صفحه ۱۲۰
  نامه
زمان: ۲۴ آبان ۱۳۵۴ / ۱۱ ذی القعده ۱۳۹۵
مکان: نجف
موضوع: ابراز نگرانی از زندانی بودن علما
مخاطب: اشرفی، مصطفی
بسمه تعالی
۱۱ ذی القعده ۹۵
خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای اشرفی - دامت افاضاته
مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. اینجانب بحمدالله مزاجاً سلامت و در حال حاضر گرفتاریهای زیادی موجب ناراحتی است و فعلاً قریب پانصد نفر از اهل علم در حبس و برای ... (۱) گرفتارند. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
خدمت جناب ثقة الاسلام آقای اخوی - دامت افاضاته - سلام برسانید.