پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۳ - صفحه ۳۲
  نامه
زمان: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۳ / ۲۷ ربیع الثانی ۱۳۹۴
مکان: نجف
موضوع: پاسخ به نامه
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
۲۷ ع ۲ ۹۴
احمد عزیزم
دو طغرا (۱) مرقوم شما واصل شد. از سلامت شما و نورچشمان عزیزم خوشوقت شدم. امید است همگی سلامت و سعادتمند باشید. در موضوعی که نوشته بودید با اوضاع بسیار وخیم و تزلزل حوزه و بلاتکلیفی همه برای ما میسور نیست که تحصیل اجازه کنیم. (۲) و از آن طرف - بر فرض امکان به وجه بعید - از رسوایی مغرضین اینجا و آنجا غافل نباشید. در هر صورت عجالتاً اقدام نکنید تا تکلیف خود ما و سایرین معلوم شود.
از خداوند تعالی اصلاح امور را بر وفق دلخواه خواستارم. به همه دخترها و به خانم خودتان سلام برسانید. حسن (۳) را می‌بوسم. والسلام علیک.
پدرت