پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۳ - صفحه ۵۱۶
  سخنرانی
زمان: ۲۱ مهر ۱۳۵۷ / ۱۰ ذی القعده ۱۳۹۸
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اوضاع ایران - اصلاحات امریکایی شاه
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم پاریس
بسم الله الرحمن الرحیم
دولت عراق و جلوگیری از فعالیتهای سیاسی امام
در اثر فشار دولت ایران، عراق از ما خواست که قدری کوتاه بیاییم و بر علیه ایران فعالیت نکنیم و ما گفتیم نه، و به وسیله سازمان امنیت نجف این کاغذ را ابلاغ کردند. من کاغذ را گرفتم گذاشتم کنار؛ جواب ندادم به آنها لکن کار خودم را ادامه دادم. تا از یک سال به این طرف که کارها و فعالیتها زیاد شد، و علاوه بر اعلامیه‌ها و فعالیات دیگر مصاحباتی هم با بعضی روزنامه‌های خارجه مثل لوموند و اینها شد، آنها تعقیبشان زیاد شد. رئیس «امن عام (۱)» آمد پیش من، خودش آمد، آن باز تقاضایش همین معنا بود که یکوقت حرفش می‌شد که شما هر فعالیتی می‌خواهید، بکنید لکن مصاحبه نکنید. ما هم به اصل مصاحبه خیلی عادت نکرده بودیم به آن. به این جوابی ندادیم لکن یک مصاحبه دیگری شد، یعنی از فرانسه هم آمدند و مصاحبه کردند. از فرانسه هم آمدند و با آنها هم مصاحبه شد ولو اینکه اینها آنها را گرفتند. بعد که از منزل بیرون آمدند آنها را گرفتند. بعد از آن، تشدید کردند راجع به این معنی که شما در اینجا - به تعبیر آنها - منزل خودتان است، هر جوری می‌خواهید باشید لکن فعالیت سیاسی نکنید. روحانی خوب است که همان - محصَل حرفشان این بود که - درس بگوید و مسئله بگوید. من گفتم که اسلام از سیاست جدا نیست؛ اسلام مثل جاهای دیگر نیست، مثل مذاهب دیگر نیست که ذکر و دعا باشد. اسلام سیاستش با سایر احکامش با هم هستند، و من دخالت سیاسی می‌کنم. و