پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۴ - صفحه ۵۰۴
- [حضرت آیت الله، دیروز امینی (۱) با شاه ملاقات کرده است. اگر او به نخست وزیری منصوب گردد، آیا به نظر شما این آخرین شانس برای نجات رژیم خواهد بود؟]
- دیگر هیچ چیز برای شاه، شانس بقا نمی‌آورد. همه ملت ایران در تمام شهرستانها قیام کرده‌اند و با این قیام ملت تا شاه نرود، آرامش پیدا نخواهد شد و کسی نمی‌تواند شاه را نجات دهد. او چاره ندارد جز اینکه برود، و ابرقدرتها چاره ندارند جز اینکه با ملت ما مخالفت نکنند، که اگر مخالفت کنند برای آنها بدتر خواهد شد.