چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز پنج‌شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
 • پاسخ استفتاء
  زمان: اردیبهشت ۱۳۴۲ / ذی الحجه ۱۳۸۲
  مکان: قم
  موضوع: اعطای وکالت به آقای سید محی الدین طالقانی در اجاره اموال موقوفه
  سؤال کننده: مستأجرین اموال موقوفه واقع در قریه‌ای از توابع شهرستان طالقان
  بسمه تعالی
  چون مطلب برای اینجانب مجهول است، جناب مستطاب حجت الاسلام آقای آقا سید محی الدین طالقانی از قِبَلِ حقیر مجاز و وکیل هستند که موقوفه را به نحو متعارف اجاره دهند، و قسمت غایب را در صورت یأس از وصول به او، صدقه بدهند از قِبَلِ او؛ و در صورت امکان وصول و ایصال نمایند یا حفظ نمایند. (۱)
  روح الله الموسوی الخمینی

عضویت   لغو عضویت