چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
 • تلگراف
  زمان: فروردین ۱۳۴۳ / ذی القعده ۱۳۸۳ (۱)
  مکان: قم
  موضوع: پیام تشکر
  مخاطب: خوانساری، سید احمد
  حضرت آیت الله آقای خوانساری - دامت برکاته - تهران
  از مساعی جمیله حضرتعالی متشکر. توفیق حضرات علما و مراجع عظام را در احقاق حق و ابطال باطل از خداوند تعالی خواستار است.
  خمینی

عضویت   لغو عضویت