چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


  • » امروز دوشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۷
  • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
  • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
  • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
جلد ۲۱ - صفحه ۴۸۳
  تلگراف
زمان: ۷ تیر ۱۳۴۱ / ۲۵ محرّم ۱۳۸۲
مکان: تهران، تجریش‌
موضوع: احوالپرسی‌
مخاطب: لنکرانی، حسین‌
حضرت حجت‌الاسلام آقای لنکرانی - دامت برکاته‌
از سلامت خودتان مطلعم فرمایید. (۱)
خمینی‌

عضویت   لغو عضویت