چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


  • » امروز دوشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۷
  • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
  • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
  • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
جلد ۲۱ - صفحه ۴۹۴
  تلگراف
زمان: ۱۲ فروردین ۱۳۴۲ / ۶ ذی‌القعده ۱۳۸۲
مکان: قم‌
مناسبت: حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه‌
مخاطب: شیرازی، سید عبدالله‌
نجف - ۱۲ / ۱ / ۴۲ - ۱۴۱۸
آیت‌الله سید عبدالله شیرازی - دامت برکاته‌
از تلگراف تسلیت متشکر. با وضع حاضر، اسلام در خطر است.
خمینی‌

عضویت   لغو عضویت