چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز پنج‌شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
 •   یادبود
  زمان: ۱۲ مرداد ۱۳۱۶ / ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۵۶
  مکان: تبریز، کتابخانه تربیت‌
  کتابخانه دولتی تربیت تبریز را با آقایان حاجی آقا روح‌الله و حاجی میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی و آقا سید صادق لواسانی سیاحت و برای استفاده مطالب علمی و ادبی بهترین محل، و زحمات مدیر و مؤسسین آن را قابل تمجید و اعجاب یافتیم. (۱)
  ... (۲) - الاحقر ابوالفضل نجم‌آبادی - سید صادق لواسانی - ابوالقاسم مجتهدی - سید روح‌الله خمینی‌

عضویت   لغو عضویت