چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز چهارشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
 •   تلگراف
  زمان: ۱۲ فروردین ۱۳۴۲ / ۶ ذی‌القعده ۱۳۸۲
  مکان: قم‌
  مناسبت: حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه‌
  مخاطب: خویی، سید ابوالقاسم‌
  نجف - ۱۲ / ۱ / ۴۲ - ۲۷۱۶
  حضرت آیت‌الله خویی - دامت برکاته‌
  تلگراف تسلیت در فاجعه عظیمه موجب تشکر. نظر عالی را به حوادث جاری که طلیعه هدم اصول است جلب می‌نماید.
  خمینی‌

عضویت   لغو عضویت