چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز پنج‌شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
 •   نامه
  زمان: حوالی اردیبهشت ۱۳۴۳
  مکان:؟
  موضوع: درخواست صدور اعلامیه و اعلام عزای ملی‌
  مخاطب: میلانی، سید محمدهادی‌
  حضرت آیت‌الله میلانی - دامت برکاته‌
  این عریضه رسمی نیست از این جهت جسارت شده است.
  ۱. لازم است اعلامیه [ای‌] فوری مرقوم فرمایید و روز هشتم منتشر شود مبنی بر اعلام عزای ملی در روز دوازدهم محرم راجع به واقعه آن روز و در ضمن از مسائل روز که اختناق شدید مبلغین و آزادی همه طوایف ضاله از قبیل مسیحیین و بعض فرق ضاله دیگر بحث شود و اعتراض گردد.
  ۲. اهل منبر تا هشتم صحبتی نکنند و از آن وقت در صورت امکان راجع به دوازده محرم و راجع به جلوگیری از اهل منبر و حبس محبوسین صحبت کنند.
  ۳. البته در ضمن اعلامیه به حبس محبوسین از اهل علم و اهل منبر اعتراض فرمایید.
  ۴. در صورت امکان دسته‌جات در هشتم به بعد راجع به واقعه دوازده محرم شعارهایی بدهند.
  ۵. دستور دهید تراکتهایی طبع و در روزهای اجتماعات پخش کنند راجع به مسائل مختلف روز.

عضویت   لغو عضویت