چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
 •   اصلاحیه
  زمان: ۱۳۵۵ هجری شمسی / ۱۳۹۶ هجری قمری
  مکان: نجف
  موضوع: پیشنهاد چند اصلاح در متن کتاب نهضت امام خمینی (جلد اول، پیش ازچاپ)
  مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
  - ص ۳، سال ۱۳۵۰، گرچه مطلب مهم نیست لکن چون مخالف با واقع است تذکر می‌دهم: اینجانب در زمانی که ساکن مدرسه دارالشفا (۱) بودم مدتها فلسفه تدریس می‌کردم و در سنه ۱۳۴۸ [قمری‌] (۲) به واسطه تأهل از مدرسه خارج شدم.
  - ص ۳، علت اصلی توسعه این مجلس (۳) جلوگیری شدید پلیس رضاشاه بود از مطلق مجالس تعزیه و موعظه و امثال آن، از این جهت مردم علاقه مند بودند و اینجانب نیز درس خصوصیِ «منازل السائرین» (۴) را به نحو عموم و عوام فهم توسعه دادم.
  - باز تذکر می‌دهم که مبالغات صحیح نیست؛ باید مطالب چنانچه بوده و هست نوشته شود.

عضویت   لغو عضویت