چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
 •   نامه
  زمان: ۳ آذر ۱۳۵۶ / ۱۲ ذی الحجه ۱۳۹۷
  مکان: نجف
  موضوع: توضیح پیرامون تعیین وصی
  مخاطب: اراکی، حبیب الله - رضوانی خمینی - خاتم یزدی، سید عباس - کریمی، سید جعفر - نجف
  بسمه تعالی
  ۱۲ ذی الحجه ۹۷
  عطف به وصیتی که نمودم و آقایان اراکی و رضوانی و خاتمی (۱) و کریمی را وصی قرار دادم، اگر برای یک نفر یا بیشتر پیشامدی شد که نتوانست قیام به امر کند سایر آقایان به جای او یک نفر مورد اطمینان و معروف به صحت و امانت را تعیین کنند. مقصود آن است که مادام که به وصیت عمل نشده چهار نفر مورد اطمینان کفیل امر باشند و در غیاب یکی یا دو نفر بقیه آقایان اقدام به عمل کنند تا حاضر شود. از خداوند تعالی توفیق همه را خواستارم.
  روح الله الموسوی الخمینی

عضویت   لغو عضویت