چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


  • » امروز یک‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
  • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
  • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
  • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
جلد ۵ - صفحه ۲۹۹
بیاید؟]
- احتمال هست، ولی نمی‌دانم تحقق پیدا کرده است یا خیر. ولی آخر نظامیان به ما می‌پیوندند.
- [در یک حکومت اسلامی، آیا کسانی که انتخاب می‌شوند رهبران مذهبی خواهند بود؟ یا هر کسی در هر حال انتخاب می‌شود، صرفِ نظر از اینکه وابستگیهای مذهبی یا سیاسی‌اش چه باشد؟]
- اشخاص باید امین و مذهبی باشند و یا وجهه‌های ملی که مذهبی هستند، اما غیر مسلمین، اقلیتهای مذهبی، آنها علی حده خودشان آرا دارند و همانطور طبق آرای خود تعیین خواهند کرد.
- [آیا برای بهاییها در حکومت آینده، آزادیهای سیاسی و مذهبی وجود دارد؟]
- آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد.
- [آیا آزادیهایی برای مراسم مذهبی آنها داده خواهد شد؟]
- خیر.

عضویت   لغو عضویت