پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۱۰ - صفحه ۲۸۰
  حکم
زمان: ۲۱ مهر ۱۳۵۸ / ۲۱ ذی القعده ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: انتصاب امام جمعه همدان و تصدی در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: مدنی، سیداسدالله
بسمه تعالی
خدمت جناب مستطاب، سیدالعلماء الأعلام و حجت الاسلام، آقای حاج سیداسدالله مدنی - دامت افاضاته
به قرار گزارشهایی که از شهرستان همدان می‌رسد، آشفتگیهایی در سطح شهر موجود، و بیم آن می‌رود که گروه‌های منحرف اسلامی اختلافات و انحرافاتی نمایند که با نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی مخالف باشد. لهذا جنابعالی، با آنکه در مجلس خبرگان نماینده هستید، عجالتاً به مدت ده روز یا دو هفته به همدان تشریف ببرید، و اوضاع منطقه را بررسی نمایید، و احوال و فعالیتهای منحرفین را از نزدیک سخت مورد مراقبت قرار دهید.
و ان شاء الله تعالی، پس از برگزاری مجلس خبرگان، مدتی طولانی برای بررسی اوضاع و سامان دادن به اوضاع آشفته به همدان تشریف برده، و به مسائل مربوط و امور شرعیه و گرفتاری شهر و منطقه مربوط به آن رسیدگی و اصلاح فرمایید.
جنابعالی، که به شایستگی علمی و عملی موصوف هستید، منصوب به امامت جمعه در شهر همدان می‌باشید. و چون امامت جمعه از مناصب مربوط به ولی امر است، کسی بدون نصب نمی‌تواند تصدی کند.
و نیز جنابعالی مجازید در تعیین قاضی شرع برای دادگاه‌های شهر و حومه. اهالی محترم و مؤمن به انقلاب موظفند از معظمٌ له پشتیبانی قاطع کرده، و وجود محترم ایشان را