امروز در صحیفه

با کمال جِد و عجز از ملتهای مسلمان می‌خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به‌طور شایسته و به جان و دل و جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنند. از آن جمله دست از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتها است، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی است، ذره‌ای‌ منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحرافی، مقدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است.
کلمات قصار

خداشناسی و عبودیت

اگر انسان برای شهوات نفسانیه قیام بکند، و برای خدا نباشد، این، به جایی نمی‌رسد کارش؛ این، بالاخره فشل می‌شود کارش. چیزی که برای خدا نیست، دوام نمی‌تواند داشته باشد.
» صحیفه امام - جلد ۵ - صفحه ۵۱۰