عکس
امام خمینی و سید احمد خمینی (فرزند ایشان)
عکس امام خمینی 4
اکنون ملت‌های محروم جهان بیدار شده‌اند و طولی نخواهد کشید که این بیداری‌ها به قیام و نهضت و انقلاب انجامیده و خود را از تحت سلطه ستمگران مستکبر نجات خواهند داد. و شما مسلمانانِ پایبند به ارزش‌های اسلامی می‌بینید که جدایی و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد نشان می‌دهد؛ و مغزهای متفکر بومی به کار افتاده و به سوی خودکفایی پیشروی می‌کند و آنچه کارشناسان خائن غربی و شرقی برای ملت ما محال جلوه می‌دادند، امروز به‌طور چشم‌گیری با دست و فکر ملت انجام گرفته و ان شاء اللَّه تعالی در دراز مدت انجام خواهد گرفت.
کلمات قصار
امام خمینی
اگر خمینی هم با شما سازش کند، ملت اسلام با شما سازش نمی‌کند.
» صحیفه امام - جلد ۱ - صفحه ۳۰۳
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>