پیام به آقای سید رضی شیرازی (ترور و حرکات مذبوحانه دشمن)
 •   پیام
  زمان: 24 تیر 1358 / 20 شعبان 1399
  مکان: قم
  موضوع: ترور و حرکات مذبوحانه دشمنان
  مناسبت: ترور نافرجام آقای سید رضی شیرازی
  مخاطب: شیرازی، سید رضی
  بسمه تعالی
  خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج آقا رضی شیرازی - دامت افاضاته
  خبر ناگوار سوء قصد به جنابعالی، از طرف عناصر فاسد رژیم منحط سابق، موجب نگرانی و تأثر گردید. در این موقع که نهضت اسلامی با قاطعیت به راه خود ادامه می‌دهد و بدخواهان را به یأس و نومیدی می‌کشد، با این حرکات مذبوحانه می‌خواهند به خیال فاسد خودشان ایجاد وحشت در ملت مسْلم کنند؛ غافل از آنکه ملتی که جوانان نورسشان از شهادت در راه هدف - که همان اسلام است - استقبال می‌کنند، از سوء قصدها و ترورها نمی‌هراسند. سوء قصد به اشخاصی که در طول عمر به خدمت خالق و خلق اشتغال داشته‌اند، اراده آنان را مصمم‌تر و حقانیت مکتب را واضحتر می‌نماید. گروهی که به اسم اسلام، فرزندان اسلام را ترور می‌کنند و به اسم خلق، زندگی خلق را به تباهی می‌کشند، می‌توان آنها را جز هواخواهان اجانب و خیانتکاران به اسلام و خلق مسلمان دانست؟ از خداوند تعالی سلامت و بهبودی جنابعالی را خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
  روح الله الموسوی الخمینی‌