سخنرانی در جمع اعضای انحمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (مجلس خبرگان - توطئه گروهکها)
 •   سخنرانی
  زمان: 24 تیر 1358 / 20 شعبان 1399
  مکان: قم
  موضوع: مجلس خبرگان و تصویب قانون اساسی - توطئه گروهکها درطرح مسائل غیراصولی
  حضار: انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران
  بسم الله الرحمن الرحیم
  مسائلی که شما حالا طرح کردید بسیاری‌اش را، یا اکثرش را، یا همه‌اش را، من می‌دانم؛ و مشکلات تحصیلی‌تان را هم می‌دانم؛ لکن من حالا احساس می‌کنم که این اجتماعاتی که در این چند روز اینجا می‌شود و مسائل غیر اصولی طرح می‌شود، دنبال یک توطئه‌ای است که این گروهها که می‌آیند توجه به آن ندارند. الآن ما بعض از مسائل اصولی داریم که اگر این مسائل توجه به آن نشود، از طرف همه قشرهای ملت - چه بانوان و چه آقایان - به آن توجه نشود، ما اصل مسائلمان و اصل استقلال مملکتمان ممکن است در خطر بیفتد.
  تمام توجه باید به قانون اساسی و مجلس خبرگان باشد
  ما امروز باید تمام توجه‌مان را به طرح قانون اساسی و انتخاب خبرگان منعطف کنیم. در قانون اساسی که طرح شده است کسانی که ذو رأی هستند رأی بدهند و انتقاد کنند، چیزی باید اضافه بشود، اضافه کنند، چیزی باید کسر بشود، کسر کنند، قیدی باید در آن اضافه بشود، شرطی باید اضافه بشود، اینها را بررسی کنند و بنویسند، و به مجلس سنا که الآن برای این کار مهیاست، تسلیم کنند.
  ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان
  و دنبال آن هم توجه کنند به اینکه سرنوشت مملکت ما و سرنوشت اسلام به این خبرگانی است، تعیین خبرگانی است که باید تعیین شوند. توجه بکنید به اینکه چه جور اشخاص باید تعیین بشوند؛ اشخاصی که متدین باشند؛ اشخاصی که اسلام را قابل انطباق‌
 • حالا بدانند؛ نگویند اسلام مال تا 1400 سال پیش از این است و دیگر حالا به درد نمی خورد؛ چپی نباشند، راستی نباشند؛ امین باشند؛ و امثال ذلک. عالِم به اوضاع باشند؛ عالِم به اسلام باشند، اسلام شناس باشند. از این اشخاص تعیین کنید، تا اینکه بروند و مطالعه کنند در قانون اساسی، و این طرحی که داده شده است تصحیح کنند، و بعد آن وقت به آرای عمومی گذاشته بشود.
  توطئه در طرح مسائل فرعی
  الآن توجه به مسائل فرعی، که باید دنبال اساس مسائل طرح بشود، این الآن صلاح نیست. بلکه من در این چند روزی که صحبت قانون اساسی است اینها می‌بینم که اشخاص مختلف، گروه‌های مختلف، می‌آیند و شکایاتی دارند از همه اطراف؛ و بعد یک مسائل دیگری در روزنامه‌ها و در مجلات و اینها طرح می‌شود، که همه اینها به نظر من می‌آید که یک توطئه‌ای در کار باشد که بخواهند اذهان ملت را منحرف کنند و توجه‌شان را از قانون اساسی - که اساس است - منصرف کنند به جاهای دیگر - چه حق باشد و چه باطل - منصرف کنند به جاهای دیگر و آنها نتیجه بگیرند؛ و ماها مشغول بشویم به یک مسائل اختلافاتی که خودشان ایجاد می‌کنند. و یک مسائل جزئی و یک احتیاجات محلی، و ذهنمان از اصل قانون اساسی، از انتخاب خبرگان، و بعد هم از مجلس شورای ملی - که بعد باید تعیین بشود - و رئیس جمهور - که باید تعیین بشود - که اینها اساس مملکت هستند که اگر غفلت از اینها بشود، ممکن است که ما دوباره برگردیم به یک حالتی که امیدواریم برنگردیم.
  بنابراین، من الآن از همه شماها، که مسائلتان هم صحیح است، حق است، از همه شما من خواهش می‌کنم که یک قدری صبر کنید در این امور و مهلت بدهید در این امور؛ و الآن تمام ذهنتان را، تمام قوایتان را، متوجه به این مسائل اصلی کنید.
  ویژگیهای نمایندگان مجلس شورا
  این مسائل اصلی اگر درست شد و ما یک مجلس شورای ملی داشتیم، نه مجلس‌
 • شورای مثل سابق، یک مجلس شورایی که اشخاص آن صحیحند، از اشخاصی که اسلامی هستند، از اشخاصی که اسلام را کهنه نمی‌دانند، از اشخاصی که چپ و راستی نیستند، اگر یک همچو مجلسی درست شد، این مسائل همه حل می‌شود. من می‌دانم که الآن در قشرهای مختلف اشخاص مختلفی هستند که صلاحیت ندارند؛ لکن حالا وقت این نیست که ما صدا در بیاوریم. حالا وقت این نیست که ما اختلاف ایجاد بکنیم. از همه اطراف هم دارند اختلاف ایجاد می‌کنند. در شهرها، در مرزها، در کردستان، در جاهای دیگر.
  دشمنان نهضت در پیِ اختلافند
  و الآن اشخاصی که نمی‌خواهند این نهضت درست بشود دارند اختلافات ایجاد می‌کنند. همین امروز، اگر شنیده باشید، رادیو اعلام کرد که در مریوان یک جنگی واقع شده است و تقریباً بیست و چند نفر کشته شدند. اینها توطئه است، اینها را ایجاد می‌کنند کسانی که می‌خواهند که این نهضت به آخر نرسد و قانون اساسی ما درست نشود، در آنجا به یکجور؛ در مرکز به یکجور؛ در کارخانه‌ها به یکجور، در هر جا به یک طور.
  پیش نویس قانون اساسی
  الآن توطئه‌ها در کار است برای اینکه نگذارند این نهضت به آخر برسد، و نگذارند که ما قانون اساسی را به طور صحیح درستش کنیم، و یک دولت مستقری که همه امور را اصلاح بکند درست بشود. الآن به نظر من کارهای دیگر، هرچه باشد، دست دوم است. دست اول همین کاری که الآن بالفعل هست، که هرکدام شما که اهل نظر هستید به قانون اساسی مطالعه کنید قانون اساسی را و نظر بدهید؛ و بعد از این هم توجه به این بکنید که آرایی که می‌دهید راجع به اشخاص متعهد، اشخاص صحیح، اشخاص اسلامی، اشخاصی که بشناسید اینها مسلمانند و متعهدند و امین هستند، گرایش به چپ و راست ندارند؛ این اشخاص را تعیین کنید تا آنها این قانون را بررسی بکنند. و بعد که این بررسی شد و استقرار پیدا کرد، و بعد هم رأی دادید به آن، این مرحله را ما طی کردیم که الآن‌
 • یک قانون اساسی داریم، دنبالش هم مجلس شوراست، که ان شاء الله بعد به همت همه ملت، ملی و صحیح، و با اختیار تام، مردم منتخبین‌شان را [تعیین کنند] که در امورات نظر بدهند. و آن وقت هم باید بگوییم که منتخبین چه جور اشخاصی باید باشند. در هر صورت، الآن وقت این است. من می‌دانم مشکلات هست. مشکلات نه اینکه شما تنها دارید؛ ما هم مشکلات داریم؛ همه قشرها مشکلات دارند؛ از همه اطراف که می‌آیند مشکلاتشان را می‌گویند؛ لکن این مشکلات را حالا باید یک قدری پایین بیاوریم، حالا [باید] صرف نظر - یک قدری - کرد. این اشکالات را باید یک قدری صرف نظر کرد تا ان شاء الله این مسائل درست بشود؛ بعد برسیم به آن مسائلی که باید چه بکنیم؛ تحصیل باید چه بشود. در تحصیل ما هم اشکال هست؛ نه در تحصیل شما.
  ان شاء الله من امیدوارم که همه موفق و سالم باشید. و این عرضی را که کردم عمل بکنید به آن. و الآن که پا می‌شوید در نظرتان این باشد که اشخاصی که باید تعیین بشوند و صالح هستند در نظر بگیرید. ممکن هم هست که از علمای تهران اشخاصی منتخب بشوند؛ یعنی پیشنهاد بشوند که اینها را تعیین کنید، و اینکه علمای تهران اگر تعیین کردند صحیح است. ان شاء الله سلامت باشید و موفق باشید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>