پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۱۵ - صفحه ۲۶۶
  حکم
زمان: ۹ مهر ۱۳۶۰ / ۲ ذی الحجه ۱۴۰۱
مکان: تهران، جماران
موضوع: انتصاب فرمانده نیروی زمینی ارتش
مخاطب: هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس شورایعالی دفاع)
[** محضر شریف فرمانده کل قوا، حضرت امام خمینی - مد ظله العالی.
با توجه به انتصاب تیمسار ظهیر نژاد به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، به موجب تصویب شورایعالی دفاع در جلسه فوق العاده ۹ مهرماه ۱۳۶۰ بر اساس بند (د) اصل ۱۱۰ قانون اساسی، جناب سرکار سرهنگ علی صیاد شیرازی، فرمانده عملیات شمال غرب به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت حضرتعالی پیشنهاد می‌گردد.
- رئیس شورایعالی دفاع - اکبر هاشمی رفسنجانی - ۹ مهرماه ۱۳۶۰**]
بسمه تعالی
موافقت می‌شود. (۱)
۹ مهرماه ۱۳۶۰
روح الله الموسوی الخمینی