چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
 • فرم درخواست تعویض شناسنامه
  زمان: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۶ / ۱۱ رمضان ۱۴۰۷
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: تعویض شناسنامه (۱) [سازمان ثبت احوال کشور
  طرح تعویض شناسنامه
  شماره و تاریخ تحویل مدارک: ۲۰/۲/۱۳۶۶
  تاریخ تحویل: ۲۳/۲/۱۳۶۶
  شماره مسلسل فیش بانکی: ۱۵۲/الف/ ۳۴۰۵۰۰
  درخواست کننده: سید روح الله مصطفوی
  امضا یا اثر انگشت درخواست کننده: روح الله الموسوی الخمینی
  نام و نام خانوادگی و امضای مأمور: علی اکبر رحمانی‌]

عضویت   لغو عضویت