عکس
امام خمینی و سید احمد خمینی (فرزند ایشان)
عکس امام خمینی 4
من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسی و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نموده‌ام، که بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اغفال شده‌ام. آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می‌نمایاندند، و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود. و میزان در هرکس حال فعلی او است.
کلمات قصار
دین اسلام
اسلام برای تربیت انسان آمده است. مطلب در برنامه اسلام، انسان است و تریبت انسانی.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>