تلگراف تشکر از همدردی آقای سید محمد بهبهانی (حمله به مدرسه فیضیه قم)
 • تلگراف
  زمان: 7 فروردین 1342 / 1 ذی القعده 1382
  مکان: قم
  موضوع: تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
  مخاطب: بهبهانی، سید محمد
  تهران، حضور محترم حضرت آیت الله بهبهانی - دامت برکاته
  از اظهار همدردی درفاجعه وارده بر اسلام که نظیر آن جز در دوران توحش و قرون وسطی رخ نداده متشکرم. مفقودین و مجروحین بسیار و احصا (1) نشده است. این است معامله دولت با اسلام و روحانیت. وَاللهُ غالِبٌ عَلی‌ امرِهِ. (2)
  خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>