تلگراف تشکر از همدردی آقای محسن طباطبایی حکیم (حمله به مدرسه فیضیه)
 • تلگراف
  زمان: 23 فروردین 1342 / 17 ذی القعده 1382
  مکان: قم
  مناسبت: دعوت آقای حکیم از علمای ایران برای هجرت به نجف و اعتاب مقدسه
  مخاطب: طباطبایی حکیم، سید محسن (از مراجع بزرگ تقلید)
  نجف، حضرت آیت الله حکیم -دامت برکاته و عَلت کلمتُه
  تلگراف محترم در تسلیت فاجعه عظمی‌ موجب تشکر گردید. امید است با وحدت کلمه علمای اعلام اسلام و مراجع وقت -کثّرالله أمثالهم- حفظ استقلال مملکت و قطع دست اجانب را نموده، از حریم اسلام و قرآن کریم دفاع کرده، نگذاریم دست خیانت به احکام مسلّمه اسلام دراز شود. ما می‌دانیم با هجرت مراجع و علمای اعلام -أعلَی الله کلمتَهم (1)- مرکز بزرگ تشیع در پرتگاه هلاکت افتاده و به دامن کفر و زندقه کشیده خواهد شد، و برادران ایمانی عزیز ما در شکنجه و عذاب الیم واقع خواهند شد. ما می‌دانیم با این هجرت، تغییرات و تحولات عظیمی روی خواهد داد که ما از آن بیمناکیم. ما عجالتاً در این آتش سوزان به سر برده و با خطرهای جانی صبر نموده، از حقوق اسلام و مسلمین و از حریم قرآن و استقلال مملکت اسلام دفاع می‌کنیم؛ و تا سر حد امکان مراکز روحانیت را حفظ نموده، امر به آرامش و سکوت می‌نماییم؛ مگر آنکه دستگاه جبار راهی را بخواهد طی کند که ما را ناگزیر به مطالبی کند که به خدای تبارک و تعالی از آن پناه می‌بریم. اینجانب دست اخلاص خود را به سوی جمیع مسلمین، خصوصاً علمای اعلام و مراجع عظام -أطال الله بقائَهم (2)- دراز کرده، و از عموم طبقات برای صیانت احکام اسلام و استقلال ممالک اسلامی استمداد می‌کنم. و اطمینان دارم با وحدت کلمه مسلمین، سیَّما علمای اعلام، صفوف اجانب و مخالفین درهم شکسته، و هیچ گاه به فکر

 • تجاوز به ممالک اسلامی نخواهند افتاد. ما تکلیف الهی خود را ان شاء الله ادا خواهیم کرد؛ و به إحدی الْحُسْنَیَیْن (1) نایل خواهیم شد: یا قطع دست خائنین از حریم اسلام و قرآن کریم؛ و یا جوار رحمت حق جلّ و علا: إِنِّی لَا أَرَی المَوتَ إِلَّاسَعَادةً ولَا الحَیوةَ مَعَ الظَّالِمِینَ إِلَّا بَرَماً (2). اینک دستگاه جبار برای اطفای نور حق به هر وسیله در کوشش است. واللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَو کَرِهَ الکَافِرُونَ (3).
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>