پیام به طلاب اعزام شده به سربازی (رسالت سنگین روحانیت)
 • پیام
  زمان: اردیبهشت 1342 / ذی القعده 1382
  مکان: قم
  موضوع: بیان رسالت سنگین روحانیت به عنوان سربازان امام زمان (عج)
  مناسبت: اعزام روحانیون به خدمت سربازی
  مخاطب: طلاب اعزام شده به سربازی
  نگران نباشید، تزلزل به خود راه ندهید، و با کمال رشادت و سربلندی، و روحی قوی بایستید. شما - هر کجا که باشید - سربازان امام زمان (عج) می‌باشید؛ و باید به وظیفه سربازی خود عمل نمایید. رسالت سنگینی که اکنون به عهده دارید روشن ساختن و آگاه کردن سربازان و درجه دارانی است که با آنان سر و کار دارید؛ که لازم است از انجام این رسالت مقدس اسلامی غفلت نورزید. تعلیمات نظامی را با کمال جدیت و پشتکار دنبال کنید؛ هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی خود را قوی سازید؛ مبادا یکوقت خدای نخواسته ضعف و تزلزلی از شما بروز کند؛ که موجب سرشکستگی روحانیت می‌شود، و برای شما عواقب ناگواری همراه خواهد داشت ... (1)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>