تقریظ به سید عبدالغنی اردبیلی (شیوه نگارش تقریرات درس فلسفه)
 •   تقریظ
  زمان: قبل از سال 1332 هجری شمسی
  مکان: قم
  موضوع: تذکر درباره شیوه نگارش تقریرات درس فلسفه امام خمینی (1)
  مخاطب: اردبیلی، سید عبدالغنی
  بسیار خوب و جامع الاطراف است، لکن مراعات عبارات قدری نشده است؛ مثلاً «وحدت و کثرت» به جای «وحدة و کثرة» نوشته شده است، و این در عبارات عربی صحیح نیست.