اجازه نامه به آقای سید محمد حسینی کاشانی، در امور حسبیه و شرعیه
 • اجازه‌نامه
  زمان: 12 اردیبهشت 1342 / 8 ذی الحجه 1382
  مکان: قم
  موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
  مخاطب: حسینی کاشانی، سید محمد
  بسم الله الرحمن الرحیم
  الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
  و بعد، جناب مستطاب عماد الاعلام و ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد حسینی کاشانی - دامت افاضاته - از قِبَل حقیر مجازند در تصدی امور شرعیه و حسبیه که تصدی آن در زمان غیبت ولی امر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - از مختصات فقیه جامع الشرایط است «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف آنها در اعاشه خود به نحو اقتصاد و ایصال بقیه از سهم سادات عظام - کثّر الله نسلهم المبارک - را به محل مقرر شرعی آن و مازاد از سهم مبارک امام - علیه السلام - را می‌توانند حدود یک ثلث را در اعلای کلمه حق مصرف نمایند و باقی را به اینجانب ایصال نمایند برای اقامه حوزه علمیه - صانها الله عن الحدثان.
  «و اوصیه - ایده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و مجانبة الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجومنه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
  به تاریخ الثامن من ذی الحجه 1382
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>