اجازه نامه به آقای عبدالرسول تقوایی مازندرانی، در امور حسبیه و شرعیه
 • اجازه‌نامه
  زمان: 13 اردیبهشت 1342 / 9 ذی الحجه 1382
  مکان: قم
  موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
  مخاطب: تقوایی مازندرانی، عبدالرسول
  [بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللَّه رب العالمین، و صلی الله علی خیر خلقه و افضل بریته محمد و عترته الطاهرین. و بعد، جناب مستطاب ثقة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ عبدالرسول تقوایی مازندرانی - دامت تأییداته - از قِبَل اینجانب در تصدی امور حسبیه «التی لا یجوز التصدی و التعرض لها الّا للحاکم الشرعی او المأذون من قِبَله» مأذون و مجازند. و همچنین مأذونند که وجوه شرعیه از قبیل زکوات و مظالم و نذورات مطلقه را اخذ و در موارد مقرره شرعیه صرف، و سهم مبارک امام - ارواحنا فداه - را قبض و مقدار یک ثلث آن را در معاش خود در فرض حاجت و سایر موارد منطبقه صرف، و دو ثلث دیگر را از جهت اقامه حوزه‌های علمیه به اینجانب ایصال نمایند. «و اوصیه - ایّده الله تعالی - بملازمة التقوی و سلوک سبیل الاحتیاط»؛ و السلام علیه و رحمة الله و برکاته. 16 ذی الحجة الحرام 1380. الاقل عبدالهادی الحسینی شیرازی‌]
  بسم الله الرحمن الرحیم
  به طوری که مرقوم فرموده‌اند از قِبَل حقیر نیز مجاز می‌باشند.
  تاریخ نهم شهر ذی الحجة الحرام 1382
  روح الله الموسوی الخمینی