اجازه نامه به آقای سید ابوالفضل جزایری، در امور حسبیه و شرعیه
 • اجازه‌نامه
  زمان: 19 اردیبهشت 1342 / 15 ذی الحجه 1382
  مکان: قم
  موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
  مخاطب: جزایری، سیدابوالفضل
  بسم الله الرحمن الرحیم
  الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
  و بعد، جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای آسید ابوالفضل جزایری - دامت افاضاته - از طرف حقیر مجازند در تصدی امور شرعیه و حسبیه که تصدی آن در عصر غیبت ولی امر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - از مختصات فقیه جامع الشرایط است «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف آنها در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد، و ایصال مازاد از سهم سادات عظام. - کثّرالله نسلهم المبارک - را به محل مقرر شرعی آن، و مازاد از سهم امام - علیه السلام - را نزد اینجانب جهت اقامه حوزه مبارکه علمیه - صانهاالله عن الحدثان.
  «و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و مجانبة الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ و السلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
  به تاریخ الخامس عشر من ذی الحجه 1382
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>