نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)
 • نامه
  زمان: 22 بهمن 1333 / 17 جمادی الثانی 1374
  مکان: قم
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: ثقفی، میرزا محمد (1)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  تصدقت شوم، ان شاء الله تعالی نقاهت وجود محترم مرتفع شده است. امید است ان شاء الله اگر خدای نخواسته بقایایی باشد بزودی رفع گردد. مستدعی است از سلامت خودتان مطلعم فرمایید؛ گر چه چند روز پیش که خانم نجم زمان (2) اینجا بودند استفسار کردم و معلوم شد بحمدالله بهتر هستید. بنده و اهالی منزل همگی سالم هستیم. قدس ایران (3) مخصوصاً عرض سلام تقدیم می‌دارد، و از کسالت سرکار خیلی نگران بودند و سفارش بلیغ کردند که عرض سلام و دستبوسی تقدیم کنم. مصطفی (4) عرض سلام و ارادت تقدیم می‌دارد. ایام سعادت مستدام - روح الله الموسوی.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>