بازجویی (امتناع از دادن پاسخ به دلیل عدم استقلال قضایی در ایران)
 • بازجویی
  زمان: 25 خرداد 1342 / 22 محرّم 1383
  مکان: تهران، زندان قصر
  موضوع: عدم استقلال قضایی در ایران
  مخاطب: بازجویان زندان قصر (1)
  چون استقلال قضایی در ایران نیست و قضات محترم در تحت فشار هستند، نمی‌توانم به بازپرسی جواب دهم. (2)
  روح الله الموسوی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>