بیانات : بیاناتی به آقای محمد بهبهانی به مناسبت انتقال امام از زندان به منزلی تحت محاصره
 • بیانات
  زمان: 11 مرداد 1342 / 12 ربیع الاول 1383
  مکان: تهران، منزل آقای نجاتی
  مناسبت: انتقال امام خمینی از زندان به منزلی تحت محاصره
  مخاطب: بهبهانی، سید محمد (1)
  خیلی خوب و موفق هستم ... تا فردا غروب اینجا هستم و بعد منزلی در شمیران تهیه کرده‌اند که چند روز آنجا خواهم رفت، و سپس به قم می‌روم؛ ولی کارهایی هست که باید انجام شود و من ایستادگی می‌کنم که تمام محبوسین آزاد شوند. همچنین باید جلوی انتخابات مفتضح را گرفت.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>