تلگراف به آقای سید هادی میلانی (تکذیب سرمقاله روزنامه اطلاعات)
 • تلگراف
  زمان: 22 فروردین 1343 / 27 ذی القعده 1383
  مکان: قم
  موضوع: تکذیب خبر موافقت روحانیون با مقاصد خلاف شرع رژیم شاه
  مناسبت: سرمقاله روزنامه اطلاعات مورخ 18/1/1343
  مخاطب: میلانی، سید هادی
  حضرت آیت الله میلانی - دامت برکاته - مشهد
  پس از عرض اخلاص، مندرجات سرمقاله اطلاعات سه شنبه 18 فروردین منتشر در تهران تکذیب است. امر بفرمایید اکیداً تکذیب نمایند.
  خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>