تلگراف به آقای سید هادی میلانی (تکذیب سرمقاله روزنامه اطلاعات)
 • تلگراف
  زمان: 22 فروردین 1343 / 27 ذی القعده 1383
  مکان: قم
  موضوع: تکذیب خبر موافقت روحانیون با مقاصد خلاف شرع رژیم شاه
  مناسبت: سرمقاله روزنامه اطلاعات مورخ 18/1/1343
  مخاطب: میلانی، سید هادی
  حضرت آیت الله میلانی - دامت برکاته - مشهد
  پس از عرض اخلاص، مندرجات سرمقاله اطلاعات سه شنبه 18 فروردین منتشر در تهران تکذیب است. امر بفرمایید اکیداً تکذیب نمایند.
  خمینی