بیانات خطاب به آقای عبدالکریم هاشمی نژاد (اوضاع مهم سیاسی جهان و منطقه)
 •   بیانات
  زمان: شب هنگام 25 فروردین 1343 / 1 ذی الحجه 1383
  مکان: قم
  موضوع: اوضاع مبهم سیاسی جهان و منطقه
  مناسبت: آزادی روحانیون دستگیر شده در تهران
  مخاطب: هاشمی نژاد، سید عبدالکریم (1)
  فعلاً تنها هدف من ایجاد اتحاد بین تمام طبقات روحانیون است تا بتوانیم تصمیم
  جدیتری بگیریم ... اوضاع جهان به طور کلی مبهم است و وضع ایران هم معلوم نیست؛ چون پاکستان از پیمان سنتو (2) خارج شده و پاکستان و ترکیه، شناسایی خود را از اسرائیل پس گرفته [اند] و حجاز به طیاره‌های اسرائیلی که حامل حجاج ایرانی بوده‌اند، اجازه فرود آمدن نداده؛ (3) و خروشچف (4) می‌خواهد از پستش کناره گیری کند، و اختلاف بین سران حزب کمونیست به وجود آمده. اختلاف بین چین و شوروی شدید شده و امریکا گرفتار انتخابات و وضع داخلی خودش شده و اتحادیه اعراب در شرف تکوین و اتمام است؛ و به طور کلی اوضاع مبهم است؛ و به همین جهت آقایان مرخص شدند (5) و باید از این شرایط استفاده کرد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>