تلگراف تشکر از آقای حسن لاهوتی (تسلیت سالگرد قیام 16 خرداد)
 • تلگراف
  زمان: 4 خرداد 1343 / 13 محرّم 1384 (1)
  مکان: قم
  موضوع: پاسخ تلگراف تسلیت سالگرد فاجعه 15 خرداد
  مخاطب: لاهوتی، حسن
  جناب آقای ثقة الاسلام آقای لاهوتی - دامت برکاته - گرمسار
  تلگراف شریف در تسلیت فاجعه مؤلمه 12 محرّم 83 (2) موجب تشکر گردید. این واقعه عظیم چیزی نیست که بتوانم فراموش کنم. در اعلامیه، آن روز را عزای ملی اعلام کردم و مجالس سوگواری برقرار شد. خداوند منتقم، انتقام خون آن مظلومان را خواهد گرفت. از اهالی محترم متشکر هستم.
  - خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>