اجازه نامه به آقای علی عزیزپور (وجوه شرعی)
 • اجازه‌نامه
  زمان: 1 مرداد 1343 / 13 ربیع الاول 1384
  مکان: قم
  موضوع: پاسخ نامه در مورد وجوه شرعیه
  مخاطب: عزیزپور، علی
  بسمه تعالی
  جناب عمدة الاخیار آقای حاج سید علی عزیزپور - ایّده الله تعالی
  ان شاء الله موفق باشید، ضمناً مبلغ سه هزار و پانصد و پنجاه تومان بابت سهم سادات عظام و سه هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت سهم مبارک امام - علیه السلام - به وسیله جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید احمد زنجانی - دامت برکاته - واصل گردید و چنانچه جناب ایشان اظهار می‌فرمایند وعده داده‌اند که اگر وسایل حمام محل درست شد و از راه دیگر مثل خیرات و زکوات نشد تتمیم شود، این مبلغ سهم مبارک امام را برای تتمیم حمام ارجاع کنند، اینجانب میزان این مطلب را قبول نمودم، در موقع مذکور به وسیله معظم له اطلاع دهید تا وجه ارجاع شود. والسلام علیکم.
  13 شهر ربیع الاول 84
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>