تلگراف به آقای سید مصطفی خمینی از آنکارا (اعلام خبر سلامتی)
 • تلگراف
  زمان: 13 آبان 1343 / 29 جمادی الثانی 1384
  مکان: ترکیه، آنکارا
  موضوع: اعلام خبر سلامتی
  مخاطب: خمینی، سیدمصطفی
  نور چشمی، آقا مصطفی خمینی. ایران - قم
  با سلامت وارد آنکارای ترکیه شدم. به هیچ وجه نگران نباشید. حالم خوب و راحت هستم.
  خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>