وکالتنامه به آقای سید مصطفی خمینی (تعویض وکالت و وصایت)
 • وکالتنامه
  زمان: 19 آبان 1343 / 5 رجب 1384
  مکان: ترکیه، آنکارا
  موضوع: تفویض وکالت و وصایت
  مخاطب: خمینی، سید مصطفی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  الحمدللَّه عَلَی السَّرَّاء و الضَّرَّاء (1) والسلام علی محمد و آله الطاهرین.
  و بعد، نور چشم محترم که مورد وثوق اینجانب است، وکیل است از طرف حقیر در کلیه امورم. آنچه از وجوه از قبیل سهمین مبارکین، مُطالب هستم به ایشان بدهند برای تأمین شهریه طلاب محترم؛ و وکیل هستند در اخذ و دستگردان سهمین مبارکین و هر نحو وجهی که باید به من برسد، و در اعطا به محالّ مقرر خود. و وصی اینجانب هستند. و وصیتنامه‌ام در یکی از دفاتر موجود است. قضای چندین سال صوم به عهده دارم احتیاطاً، و دو - سه سال هم نماز احتیاط کنند. کتب من از مصطفی است. اثاثیه خانه مطلقاً از مادر مصطفی است. بقیه وصیتنامه‌ام عمل شود. مراد از «نور چشمی» که در صدر ورقه نوشته‌ام، فرزند بزرگم، آقا مصطفی خمینی - ایّده الله تعالی - است، «و أُوصِیهِ بِتَقوَی اللهِ و إِطَاعَةِ أَمرِهِ؛ و أَرجُو مِنهُ الدُّعَاء فِی الحَیوةِ و الوَفَاةِ». (2)
  5 رجب المرجب 1384
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>