نامه به خانم خدیجه ثقفی (احوالپرسی و دعوت به صبر)
 • نامه
  زمان: 1 خرداد 1344 / 20 محرّم 1385
  مکان: ترکیه، بورسا
  موضوع: احوالپرسی از خانواده و دعوت آنها به صبر و استقامت.
  مخاطب: ثقفی، خدیجه (1)
  20 محرّم الحرام 1385
  به عرض می‌رساند، مرقوم محترم شما و نور چشمان بچه‌ها که بشارت سلامت همه را می‌داد، واصل و موجب تشکر و خوشوقتی شد. از خداوند تعالی سلامت و سعادت شماها را خواستارم و همه شما را به ذات مقدسش می‌سپارم. حالت اینجانب و مصطفی له الحمد و الشکر خوب و سلامت هستیم و به هیچ وجه نگرانی ندارم. و آنچه خداوند تعالی مقدر فرموده و ما را مورد عنایت خود قرار داده است عین صلاح است. از مقام مقدسش خواستارم که ما را راضی فرماید و شماها را نیز در نعمتهای خودش شکرگزار فرماید. در صورت امکان زودتر از سلامت خودتان مطلع فرمایید و هر یک جداگانه کلمه‌ای بنویسید، نظیر مرقوم این دفعه.
  از سلامت اقوام قم و تهران و خمین مستحضرم نمایید. به همه نورچشمان و متعلقین آنها سلام مخصوص می‌رساند و توفیق و تأیید همه را از خداوند تعالی خواستار است. در صورت موافقت، (2) عبا و قبای نازک برای من بفرستید و یک دوره از کتابهای اصولی را که تقریر درس خودم است، هم جزء اول و هم جزء ثانی و ثالث بفرستید و اگر «استصحاب» (3) خودم طبع شده است یک جلد بفرستید، و اگر موافقت نشد اشکالی ندارد. مکرراً عرض می‌کنم که من و مصطفی سلامت هستیم و هیچ ناراحتی نداریم.

 • هوای اینجا هم خوب است الحمد للَّه. والسلام علیکم.
  روح الله الموسوی الخمینی
  می‌دانم که محتاج به تذکر نیست که از حسین (1) و مادرش (2) بسیار دلجویی نمایید و همین طور از سایرین. البته احمد در نبودن ما در [امر] درس و تهذیب اخلاق و حُسن رفتار در خارج و داخل مراقبت می‌کنید. از خداوند صلاح همه را خواهانم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>