نامه تشکر به آقای سید محمد صادق لواسانی (ارسال کتب)
  • نامه
    زمان: خرداد 1344 / صفر 1385
    مکان: ترکیه، بورسا
    موضوع: تشکر از ارسال کتاب
    مخاطب: لواسانی، سید محمد صادق
    قم ارسال شود که به صاحبش برسانند.
    بسم الله الرحمن الرحیم
    خدمت ذی شرافت جناب مستطاب سیدالاعلام و حجت الاسلام آقای حاج سید محمد صادق لواسانی
    به عرض عالی می‌رساند، مرقومه شریف و کتابهای ارسالی واصل و موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستارم. حالت اینجانب بحمدالله تعالی خوب است. از خداوند تعالی توفیق اخلاص و خدمت خواهانم. امید است ان شاء الله تعالی حالت مخدره مکرمه خوب شده باشد. از خداوند تعالی عافیت ایشان را خواستارم. به آقازاده‌های محترم سلام برسانید. خدمت همه احبّه و دوستان سلام برسانید.
    روح الله الموسوی الخمینی