تلگراف تشکر به آقای علی ایران پور
 • تلگراف
  زمان: مهر 1344 / جمادی الثانی 1385
  مکان: نجف
  موضوع: پیام تشکر
  مخاطب: ایران پور، علی
  از نجف به قم
  به وسیله جناب آقای حاج آقا شهاب الدین اشراقی، جناب آقای شاطرعلی ایران پور (1) از الطاف جنابعالی متشکرم.
  خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>