تلگراف تشکر به آقای علی صافی گلپایگانی (ورود امام به نجف)
 • تلگراف
  زمان: 18 مهر 1344 / 14 جمادی الثانی 1385
  مکان: نجف
  موضوع: پیام تشکر
  مناسبت: ورود امام خمینی به نجف
  مخاطب: صافی گلپایگانی، علی
  از نجف به قم
  حضرت آیت الله حاج آقا علی صافی (1)
  از الطاف کریمه جنابعالی و حضرت آقای اخوی متشکرم.
  خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>