نامه اعطای وکالت (فروش زمین به آقای سید مرتضی پسندیده)
 • نامه
  زمان: 31 خرداد 1316 / 12 ربیع الثانی 1356
  مکان: قم
  موضوع: تعیین آیت الله پسندیده به عنوان وکیل در فروش زمین و
  مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
  وکیل شرعی خود نمودم اینجانب سید روح الله خمینی، حضرت مستطاب حجت الاسلام آقای آقا مرتضی (1) - مد ظلّه العالی - را در فروش تمامی چهار دانگ و نیم از هشت قطعه زمین مزروعی محله شهنه خمین و چهار ساعت و نیم از مجاری المیاه قنات خمین که معظم له مشترکاً برای اینجانب و سرکار خانم همدم هندی (2) خریداری فرموده‌اند، به هر نحوی که صلاح می‌دانند. و نیز وکیلند در اخذ وجه و التزام از طرف اینجانب، و امضای معظم له به منزله امضای اینجانب است. (3)
  به تاریخ 12 شهر ربیع الثانی 56
  سید روح الله خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>