تلگراف به محمدرضا پهلوی درباره انجمن های ایالتی و ولایتی
 • تلگراف
  زمان: 17 مهر 1341 / 9 جمادی الاول 1382
  مکان: قم
  موضوع: هشدار امام در مورد تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی
  مخاطب: پهلوی، محمدرضا (1)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضور مبارک اعلیحضرت همایونی
  پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.
  الداعی: روح الله الموسوی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>