اجازه‌نامه به همسر و فرزندشان جهت مسافرت به عراق
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>