سخنرانی در جمع شهردار و کارکنان شهرداری و شرکت واحد (عمران شهرها)
 •   سخنرانی
  زمان: 14 آبان 1358 / 14 ذی الحجه 1399
  مکان: قم
  موضوع: وظیفه شهرداری‌ها در عمران و آبادی شهرها و توجه به قشر مستضعف
  حضار: آقای توسلی (شهردار تهران)، شهرداران و معاونان، هیأت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی و کارکنان شهرداری
  بسم الله الرحمن الرحیم
  وظیفه شهرداری‌ها
  من میل دارم که عمل ما یا بیشتر از قولمان باشد یا موافق با قولمان. الآن شهرهای ایران، روستاهای ایران، حتی شهر تهران، گرفتار یک کمبودهایی است و بوده است. و این به عهده شهرداریهاست که با کمک مردم - البته من می‌دانم که خرابیها این قدر است که شهردار تنها نمی‌تواند، لکن با کمک مردم - اقدام بکنند و شهرهای خودشان را، روستاهای اطراف را آباد کنند. و آنچه که مهم است این است که آن قشر مستضعف بیشتر مورد نظر باشد. در تهران، آن حاشیه‌های اطراف تهران و آن زاغه نشینها و آن چادرنشینهای اطراف بیشتر مورد نظر باشند تا طرف شمال شهر، و در شهرهای دیگر، روستاهای دیگر، توجه به این قشر مستضعف بیشتر باشد از توجه به قشر مُرفَّه. مع الوصف در رژیم سابق، این قشر اصلش مورد عنایت نبود، و اگر کاری می‌کردند برای همان قشر مُرفَّه می‌کردند. و لهذا در تهران، شمال شهر، یک شهری است که غیر از جنوب شهر است. اصلاً آن، یک شهر دیگری است، این هم یک شهر دیگری. و این غیر مطابق بودن و طبقه به این شدیدی داشتن، اسباب این می‌شود که یک وقت خدای نخواسته انفجاری حاصل بشود که کسی نتواند مهارش کند.
  شما شهردارهای محترم باید توجه کنید که امروز شهرهای ایران و دهات و روستاها، همه مال خود ملت است، دیگر مال دیگری نیست، تصرف دیگری نیست. وقتی مال‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>