حکم انتصاب آقای مصطفی چمران به سمت وزیر دفاع ملی
 •   حکم
  زمان: 16 آبان 1358 / 16 ذی الحجه 1399
  مکان: قم
  موضوع: انتصاب وزیر دفاع ملی
  مخاطب: چمران، مصطفی
  بسمه تعالی
  جناب آقای دکتر مصطفی چمران
  طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر دفاع ملی منصوب می‌شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>